Kiểm tra tên miền

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN:

Loại tên miền Phí cài đặt Phí duy trì/năm Khuyến mãi năm đầu Phí chuyển nhà đăng ký

CÁC DỊCH VỤ KÈM THEO TÊN MIỀN:

Tên dịch vụ Phí cài đặt Phí duy trì/năm Mô tả dịch vụ
Managed DNS Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel
Domain forwarding Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn
Khóa tên miền Tăng cường bảo mật cho tên miền chống transfer
Bảo mật thông tin tên miền Toàn bộ thông tin Whois tên miền của bạn sẽ được dấu kín hoàn toàn với mọi công cụ Whois